Kromgetrokken televisietoren van Smilde nadat de top door een Amerikaans vliegtuig was geraakt.
 

The television broadcast tower in Smilde was bowed, because it was hit by an american airplane by accident Tv Museum Antennes

Bron: www.radio-tv-nederland.nl