Naam vergunninghouder: Stichting RPO en NLCO
Ensemble naam:
9D Zuidwest NL
Ensemble ID:
8020
Kanaal:
9D (208.064 MHz)
Bereik:
Zeeland en westelijk deel Noord-Brabant

De nieuwe Stichting RPO
vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een uitrolverplichting:

a. per 1 september 2015 in tenminste een gebied ter grootte van de analoge verzorgingsgebieden dan wel in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.

b. per 1 januari 2017 in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.

De nieuwe NLCO vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een Ingebruiknameverplichting:
1. Vanaf 1 januari 2018 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 85% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 65% binnenontvangst.

2. Vanaf 1 januari 2020 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 90% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 75% binnenontvangst.

3. De geografische verzorging zoals bedoeld in het eerste en tweede lid is voor mobiele ontvangst vastgesteld op een veldsterkte van 60 dBµV/m en de demografische verzorging voor binnenontvangst op een veldsterkte van 66 dBµV/m op 10 meter hoogte voor 50% van de tijd en plaats en bij eeneferentiefrequentie van 200 MHz.

 
Service label Service ID PTY Short Label Codec Bitrate (kbps) Protectie level User application
 Radio Rijnmond 841A Current Affairs Rijnmond AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
 Omroep Zeeland 841B Pop Music Omr Zlnd AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
 Omroep Brabant 831C Pop Music Brabant AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
 RADIONL Zeeland 8421 Pop Music NL Zl AAC+ 64 EEP 4-A MOT Slideshow
 
Zenderlocatie² Prov. kW (ERP)º Pol.

NAP1

NAP2

TII code

Foto³
Roosendaal NB 40 dV 4 100 10 2 1 2 3
Driewegen Zld 4.5 dV 0 55 10 0 1 2 3
Goes Zld 12 dV 0 125 10 1 1 2 3 4
Westdorpe Zld 10 dV 0 80 10 3

1 2 3

 

Toelichting:

º = klik op een vermogen om het gecoördineerd antennediagram per zenderlocatie te zien a.h.v. de verleende vergunning door het AT.
² = klik op een zenderlocatie om deze in Google Earth of Google Maps te zien.
³ = klik op een foto om de zendmast en/of antenne(s) per zendlocatie te zien.
Pol. = Polarisatie d = gericht antenne systeem

 

V = Vertikaal
Prov. = Provincie Dr = Drenthe Gr = Groningen Ov = Overijssel
Fl = Flevoland Lb = Limburg Ut = Utrecht
Fr = Friesland NB = Noord Brabant ZH = Zuid Holland
Gld = Gelderland NH = Noord Holland Zld = Zeeland
NAP1 = hoogte van de voet van de zendmast in meter N.A.P. (Normaal Amsterdams Peil) NAP2 = effectieve hoogte van de antenne(s) in meter
 
  = Geplande zender en/of gecoördineerde frequentie  = Nieuwe foto van zendmast en/of antenne(s) systeem


Alle ERP vermogens en antenne hoogtes zijn overgenomen uit informatie van Agentschap Telecom.

Terug naar het DAB+ regionaal overzicht