Naam vergunninghouder: Stichting RPO en NLCO
Ensemble naam:
9D Noord-West NL
Ensemble ID:
8019
Kanaal:
9D (208.064 MHz)
Bereik:
Kop van Noord-Holland en Friesland

De nieuwe Stichting RPO
vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een uitrolverplichting:

a. per 1 september 2015 in tenminste een gebied ter grootte van de analoge verzorgingsgebieden dan wel in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.

b. per 1 januari 2017 in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.

De nieuwe
vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een Ingebruiknameverplichting:

1. Vanaf 1 januari 2018 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 85% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 65% binnenontvangst.

2.
Vanaf 1 januari 2020 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 90% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 75% binnenontvangst.

3.
De geografische verzorging zoals bedoeld in het eerste en tweede lid is voor mobiele ontvangst vastgesteld op een veldsterkte van 60 dBµV/m en de demografische verzorging voor binnenontvangst op een veldsterkte van 66 dBµV/m op 10 meter hoogte voor 50% van de tijd en plaats en bij een referentiefrequentie van 200 MHz. Indien een andere centrumfrequentie wordt gebruikt, wordt de voorgeschreven veldsterkte aangepast conform annex 3.5 van GE06.

 
Service label  Service ID  PTY  Short Label  Codec  Bitrate (kbps)  Protectie level  User application
 Continu West  8331  National Music  ContinuW  AAC+  64  EEP 3-A  MOT Slideshow
 LOA Ameland  8351  Pop Music  Ameland  AAC+  64  EEP 3-A  -
 Omrop Fryslan  8411  Pop Music  Fryslan  AAC+  64  EEP 3-A  MOT Slideshow
NH Radio 8418 Information RTV NH  AAC+  64  EEP 3-A  MOT Slideshow
 RADIONL Frieslnd  8421  Pop Music  NL Fries  AAC+  64  EEP 3-A  MOT Slideshow
 Frysk FM  8458  Pop Music  Frysk FM  AAC+  64  EEP 3-A  MOT Slideshow
 COASTLINE  8467  Pop Music  Cstline  AAC+  64  EEP 3-A  MOT Slideshow
 Waterstad FM  8473  Pop Music  Wtrstad  AAC+  64  EEP 3-A  MOT Slideshow
 Joy Radio  8563  Pop Music  JoyRadio  AAC+  64  EEP 3-A  MOT Slideshow
 
Zenderlocatie² Prov. kW (ERP)º Pol.

Coördinaten

NAP1

NAP2

TII code

Foto³
Wieringerwerf NH 8.5 dV 05e04/52n55 2 181 9 2 1 2 3
Jirnsum Fr 17 dV 05e47/53n05 0 132 9 1

1 2

 

Toelichting:

º = klik op een vermogen om het gecoördineerd antennediagram per zenderlocatie te zien a.h.v. de verleende vergunning door het AT.
² = klik op een zenderlocatie om deze in Google Earth of Google Maps te zien.
³ = klik op een foto om de zendmast en/of antenne(s) per zendlocatie te zien.
Pol. = Polarisatie d = gericht antenne systeem

 

V = Vertikaal
Prov. = Provincie Dr = Drenthe Gr = Groningen Ov = Overijssel
Fl = Flevoland Lb = Limburg Ut = Utrecht
Fr = Friesland NB = Noord Brabant ZH = Zuid Holland
Gld = Gelderland NH = Noord Holland Zld = Zeeland
NAP1 = hoogte van de voet van de zendmast in meter N.A.P. (Normaal Amsterdams Peil) NAP2 = effectieve hoogte van de antenne(s) in meter
 
  = Geplande zender en/of gecoördineerde frequentie  = Nieuwe foto van zendmast en/of antenne(s) systeem


Alle ERP vermogens en antenne hoogtes zijn overgenomen uit informatie van Agentschap Telecom.

Terug naar het DAB+ regionaal overzicht