Naam vergunninghouder: Stichting RPO en NLCO
Ensemble naam:
8A Randstad NL
Ensemble ID:
8018
Kanaal:
8A (195.936 MHz)
Bereik:
 Zuid-Holland, Utrecht, west Flevoland en groot deel van Noord-Holland

De nieuwe Stichting RPO
vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een uitrolverplichting:

a. per 1 september 2015 in tenminste een gebied ter grootte van de analoge verzorgingsgebieden dan wel in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.

b. per 1 januari 2017 in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.

De nieuwe
vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een Ingebruiknameverplichting:
1. Vanaf 1 januari 2018 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 85% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 65% binnenontvangst.

2. Vanaf 1 januari 2020 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 90% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 75% binnenontvangst.

3. De geografische verzorging zoals bedoeld in het eerste en tweede lid is voor mobiele ontvangst vastgesteld op een veldsterkte van 60 dBµV/m en de demografische verzorging voor binnenontvangst op een veldsterkte van 66 dBµV/m op 10 meter hoogte voor 50% van de tijd en plaats en bij een referentiefrequentie van 200 MHz. Indien een andere centrumfrequentie wordt gebruikt, wordt de voorgeschreven veldsterkte aangepast conform annex 3.5 van GE06.

 
Service label Service ID PTY Short Label Codec Bitrate (kbps) Protectie level User application

Ujala Radio

82FF Culture Ujala AAC+ 64 EEP 3-A -
 Continu West  8331  National Music  ContinuW  AAC+  64  EEP 3-A  MOT Slideshow
Radio Gelderland 8415 Varied RadioGld AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow

Radio M Utrecht

8416 Current Affairs Radio M AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
Omroep Flevoland 8417 Current Affairs Flevolnd AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
NH Radio 8418 Information NH Radio AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
Omroep West 8419 Varied West AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
Radio Rijnmond 841A Current Affairs Rijnmond AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
RADIONL NoordHol 8421 Pop Music NL NH AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow

Amor FM

845A No programme type Amor FM AAC+ 64 EEP 3-A -
RADIONL Zuid Hol 8621 No programme type NL ZH AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow

Wild FM Hitradio

86EF Pop Music Wild AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
RADIO DECIBEL NH   86F0 Pop Music DECIBEL AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
RADIO DECIBEL ZH 87F0 Pop Music DECIBELZ AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
RADIONL Utrecht 8821 No programme type NL Ut AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
VAHON RADIO! 8985 Pop Music VAHON AAC+ 64 EEP 3-A -
 
Zenderlocatie² Prov. kW (ERP)º Pol.

NAP1

NAP2

TII code

Foto³
Amsterdam NH 2 dV 5 132 8 1 1 2
Rotterdam (Waalhaven) ZH 3.6 dV 5 167 8 2 1 2 3
IJsselstein Ut 0.8 dV 2 340 8 3 1 2
 

Toelichting:

º = klik op een vermogen om het gecoördineerd antennediagram per zenderlocatie te zien a.h.v. de verleende vergunning door het AT.
² = klik op een zenderlocatie om deze in Google Earth of Google Maps te zien.
³ = klik op een foto om de zendmast en/of antenne(s) per zendlocatie te zien.
Pol. = Polarisatie d = gericht antenne systeem

 

V = Vertikaal
Prov. = Provincie Dr = Drenthe Gr = Groningen Ov = Overijssel
Fl = Flevoland Lb = Limburg Ut = Utrecht
Fr = Friesland NB = Noord Brabant ZH = Zuid Holland
Gld = Gelderland NH = Noord Holland Zld = Zeeland
NAP1 = hoogte van de voet van de zendmast in meter N.A.P. (Normaal Amsterdams Peil) NAP2 = effectieve hoogte van de antenne(s) in meter
 
  = Geplande zender en/of gecoördineerde frequentie  = Nieuwe foto van zendmast en/of antenne(s) systeem


Alle ERP vermogens en antenne hoogtes zijn overgenomen uit informatie van Agentschap Telecom.

Terug naar het DAB+ regionaal overzicht