Overzicht van alle legale T-DAB+ zenders op kanaal 8A
 

Naam vergunninghouder: Stichting RPO en NLCO
Ensemble naam:
8A Randstad NL
Ensemble ID:
8018
Kanaal:
8A (195.936 MHz)
Bereik:
 Zuid-Holland, Utrecht, west Flevoland en groot deel van Noord-Holland

De nieuwe Stichting RPO
vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een uitrolverplichting:

a. per 1 september 2015 in tenminste een gebied ter grootte van de analoge verzorgingsgebieden dan wel in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.

b. per 1 januari 2017 in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.

De nieuwe
vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een Ingebruiknameverplichting:
1. Vanaf 1 januari 2018 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 85% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 65% binnenontvangst.

2. Vanaf 1 januari 2020 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 90% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 75% binnenontvangst.

3. De geografische verzorging zoals bedoeld in het eerste en tweede lid is voor mobiele ontvangst vastgesteld op een veldsterkte van 60 dBµV/m en de demografische verzorging voor binnenontvangst op een veldsterkte van 66 dBµV/m op 10 meter hoogte voor 50% van de tijd en plaats en bij een referentiefrequentie van 200 MHz. Indien een andere centrumfrequentie wordt gebruikt, wordt de voorgeschreven veldsterkte aangepast conform annex 3.5 van GE06.

 
Service naam (lang) Service naam (kort) Service ID Bitrate (kbps) Protectie level Slideshow e/o logo

Amor FM

Amor FM 845A 64 EEP 3-B -
NH Radio NH Radio 8418 96 EEP 3-A Ja
Omroep Flevoland Flevolnd 8417 96 EEP 3-A Ja
Omroep West West 8419 96 EEP 3-A Ja

Qmusic Non-stop / Qmusic XMAS

QNonstop / Q XMAS 83B5 64 EEP 3-B -
 Radio Continu 3  Continu3  8331  64  EEP 3-B  Ja
RADIO DECIBEL NH   DECIBEL 86F0 64 EEP 3-B Ja
RADIO DECIBEL ZH DECIBELZ 87F0 64 EEP 3-B Ja
Radio Gelderland RadioGld 8415 96 EEP 3-A Ja

Radio M Utrecht

Radio M 8416 96 EEP 3-A Ja
Radio Rijnmond Rijnmond 841A 96 EEP 3-A Ja
RADIONL NoordHol NL NH 8421 64 EEP 3-B Ja
RADIONL Utrecht NL Ut 8821 64 EEP 3-B Ja
RADIONL Zuid Hol NL ZH 8621 64 EEP 3-B Ja

Ujala Radio

Ujala 82FF 64 EEP 3-B -
VAHON RADIO! VAHON 8985 64 EEP 3-B -

Wild FM Hitradio

Wild 86EF 64 EEP 3-B Ja
 
Zenderlocatie Prov. kW (ERP) Pol.

NAP1

NAP2

TII code

Amsterdam NH 4 dV 5 132 8 1
Rotterdam (Waalhaven) ZH 6.3 dV 5 167 8 2
IJsselstein Ut 2.95 dV 2 340 8 3
Den Haag (Bezuidenhout) ZH 2 dV 1 117 8 4
Hilversum NH 2.5 dV 14 156 8 5
 
Toelichting:

Service naam (lang)
- klik op een omroep om naar de website van de betreffende omroep te gaan.
Zenderlocatie - klik op de zenderlocatie om deze in Google streetview te zien.
kW (ERP) - max. vermogen waarmee mag worden uitgezonden, deze gegevens zijn overgenomen uit informatie van Agentschap Telecom.
Prov.
= Provincie.
Pol.
= Polarisatie. d = gericht antenne systeem, V = Vertikaal
NAP1 = hoogte van de voet van de zendmast in meter N.A.P. (Normaal Amsterdams Peil)
NAP2 = effectieve hoogte van de antenne(s) in meter, deze gegevens zijn overgenomen uit informatie van Agentschap Telecom.
TII code = code welke per zender wordt meegezonden


Terug naar het DAB+ regionaal overzicht