GEPLAND
Overzicht van alle legale T-DAB+ zenders op
kanaal 7C
 
Vergunninghouders: Regionale Radio Frequentie B.V., Radio Simone B.V., Radio Exploitatie Noord Nederland B.V., Stichting Radio Continu, Stichting Radio Team, Stichting RTV Noord, Stichting RTV Drenthe
Ensemble naam:
-
Ensemble ID:
-
Kanaal:
7C
Bereik:
Provincie Groningen en Drenthe

De nieuwe Stichting RPO vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een uitrolverplichting:

a. per 1 september 2015 in tenminste een gebied ter grootte van de analoge verzorgingsgebieden dan wel in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.

b.
per 1 januari 2017 in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.


De nieuwe vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een Ingebruiknameverplichting:
1. Vanaf 1 januari 2018 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 85% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 65% binnenontvangst.

2. Vanaf 1 januari 2020 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 90% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 75% binnenontvangst.

3. De geografische verzorging zoals bedoeld in het eerste en tweede lid is voor mobiele ontvangst vastgesteld op een veldsterkte van 60 dBµV/m en de demografische verzorging voor binnenontvangst op een veldsterkte van 66 dBµV/m op 10 meter hoogte voor 50% van de tijd en plaats en bij een referentiefrequentie van 200 MHz.

Klik hier voor de dekking/ontvangstkaart.
De kaart geeft de theoretische verzorging weer. De verzorging is berekend met het ITU-R P.1546 propagatiemodel op 10 meter hoogte binnenhuisverzorging (portable indoor), waarbij groen gekleurde delen (>=66 dBμV/m) de binnenhuisdekking is en de blauw/paars gekleurde delen (>=60 dBμV/m) de dekking buitenshuis betreft. De wit gekleurde delen binnen de allotments betekenen niet dat daar binnenshuis geen verzorging is. Wel is de ontvangst daar waarschijnlijk lastiger. Ook buitenshuis auto) is de kans daar groter dat het signaal wordt onderbroken.
 
Service naam (lang) Service naam (kort) Service ID Bitrate (kbps) Protectie level Slideshow e/o logo
Radio Continu Continu 8631 - - Ja
Radio Drenthe Drenthe 8413 - - Ja
Radio Noord  Noord 8412 - - Ja
RADIONL Groningn NL Gr 8921 - - Ja

SIMONE FM

SIMONEFM 83BE - - Ja

HITZZZ!!

HITZZZ!! 84BE - - Ja
Team FM Team FM 8048 - - Ja
TUKKER Groningen TUKKER G 8957 - - Ja
 
Zenderlocatie Prov. kW (ERP) Pol.

NAP1

NAP2

TII code

Emmen - Houtweg Dr - dV 26 57 -

Hoogersmilde - Van Veenstraat

Dr - dV 12 253 -
Hoogezand - Nieuwe Compagnie Gr - dV 2 82 -
 
Toelichting:

Service naam (lang)
- klik op een omroep om naar de website van de betreffende omroep te gaan.
Zenderlocatie - klik op de zenderlocatie om deze in Google streetview te zien.
kW (ERP) - max. vermogen waarmee mag worden uitgezonden, deze gegevens zijn overgenomen uit informatie van Agentschap Telecom.
Prov.
= Provincie.
Pol.
= Polarisatie. d = gericht antenne systeem, V = Vertikaal
NAP1 = hoogte van de voet van de zendmast in meter N.A.P. (Normaal Amsterdams Peil)
NAP2 = effectieve hoogte van de antenne(s) in meter, deze gegevens zijn overgenomen uit informatie van Agentschap Telecom.
TII code = code welke per zender wordt meegezonden


Terug naar het DAB+ regionaal overzicht