Naam vergunninghouder: Stichting RPO en NLCO
Ensemble naam:
7A Zuid NL
Ensemble ID:
8017
Kanaal:
7A (188.928 MHz)
Bereik:
Midden- en oost Noord-Brabant en Limburg

De nieuwe Stichting RPO
vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een uitrolverplichting:

a. per 1 september 2015 in tenminste een gebied ter grootte van de analoge verzorgingsgebieden dan wel in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.

b. per 1 januari 2017 in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.

De nieuwe
vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een Ingebruiknameverplichting:
1. Vanaf 1 januari 2018 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 85% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 65% binnenontvangst.

2. Vanaf 1 januari 2020 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 90% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 75% binnenontvangst.

3. De geografische verzorging zoals bedoeld in het eerste en tweede lid is voor mobiele ontvangst vastgesteld op een veldsterkte van 60 dBµV/m en de demografische verzorging voor binnenontvangst op een veldsterkte van 66 dBµV/m op 10 meter hoogte voor 50% van de tijd en plaats en bij een referentiefrequentie van 200 MHz. Indien een andere centrumfrequentie wordt gebruikt, wordt de voorgeschreven veldsterkte aangepast conform annex 3.5 van GE06.

 
Service label Service ID PTY Short Label Codec Bitrate (kbps) Protectie level User application
8FM Breda 8305 Pop Music 8FM Bred AAC+ 48 EEP 3-A MOT Slideshow
8FM Eindhoven 8306 Pop Music 8FM Ehv AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
8FM Tilburg 8307 Pop Music 8FM Tilb AAC+ 48 EEP 3-A MOT Slideshow
8FM Den Bosch 8308 Pop Music 8FM DenB AAC+ 48 EEP 3-A MOT Slideshow
Omroep Brabant 831C Pop Music Brabant AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
Continu Zuid 8331 National Music ContinuZ AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
RADIOJND 8356 Pop Music JND AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
Radio Gelderland 8415 Varied RadioGld AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
L1 Radio 841D Current Affairs L1 Radio AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
RADIONL Eindhovn 8421 Pop Music NL Ehv AAC+ 48 EEP 3-A MOT Slideshow
HOTRADIO Hits 8455 Pop Music HOTRADIO AAC+ 64 EEP 3-A -

Qmusic limburg

84C8 Pop Music Qlimburg AAC+ 64 EEP 3-A -
RADIONL Breda 8721 Pop Music NL Breda AAC+ 48 EEP 3-A MOT Slideshow
RADIONL DenBosch 8821 Pop Music NL DenB AAC+ 48 EEP 3-A MOT Slideshow
RADIONL Tilburg 8921 Pop Music NL Tilb AAC+ 48 EEP 3-A MOT Slideshow
 
Zenderlocatie² Prov. kW (ERP)º Pol.

Coördinaten

NAP1

NAP2

TII code

Foto³
Eys Lb 6.2 dV 05e56/50n50 194 98 7 2

1 2 3 4

Maastricht Lb 3.2 dV 05e40/50n50 82 77 7 6 1 2 3 4 5
Roermond Lb 5 dV 05e59/51n11 22 145 7 8

1 2

Gilze NB 3.1 dV 04e54/51n32 20 100 7 4 1 2 3 4
De Mortel NB 7 dV 05e42/51n34 22 115 7 3 1 2 3
Eindhoven NB 6.7 dV 05e32/51n27 20 68 7 1 1 2
Loon op Zand NB 7.2 dV 05e05/51n36 13 122 7 5 1 2 3 4 5 6
Megen NB 3.5 dV 05e36/51n49 9 93 7 7 1 2 3 4 5 6
Roosendaal NB 6.3 dV 04e28/51n31 4 99 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8
 

Toelichting:

º = klik op een vermogen om het gecoördineerd antennediagram per zenderlocatie te zien a.h.v. de verleende vergunning door het AT.
² = klik op een zenderlocatie om deze in Google Earth of Google Maps te zien.
³ = klik op een foto om de zendmast en/of antenne(s) per zendlocatie te zien.
Pol. = Polarisatie d = gericht antenne systeem

 

V = Vertikaal
Prov. = Provincie Dr = Drenthe Gr = Groningen Ov = Overijssel
Fl = Flevoland Lb = Limburg Ut = Utrecht
Fr = Friesland NB = Noord Brabant ZH = Zuid Holland
Gld = Gelderland NH = Noord Holland Zld = Zeeland
NAP1 = hoogte van de voet van de zendmast in meter N.A.P. (Normaal Amsterdams Peil) NAP2 = effectieve hoogte van de antenne(s) in meter
 
  = Geplande zender en/of gecoördineerde frequentie  = Nieuwe foto van zendmast en/of antenne(s) systeem


Alle ERP vermogens en antenne hoogtes zijn overgenomen uit informatie van Agentschap Telecom.

Terug naar het DAB+ regionaal overzicht