Overzicht van alle legale T-DAB+ zenders op kanaal 7A
 

Naam vergunninghouder: Stichting RPO en NLCO
Ensemble naam:
7A Zuid NL
Ensemble ID:
8017
Kanaal:
7A (188.928 MHz)
Bereik:
Midden- en oost Noord-Brabant en Limburg

De nieuwe Stichting RPO
vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een uitrolverplichting:

a. per 1 september 2015 in tenminste een gebied ter grootte van de analoge verzorgingsgebieden dan wel in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.

b. per 1 januari 2017 in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.

De nieuwe
vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een Ingebruiknameverplichting:
1. Vanaf 1 januari 2018 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 85% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 65% binnenontvangst.

2. Vanaf 1 januari 2020 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 90% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 75% binnenontvangst.

3. De geografische verzorging zoals bedoeld in het eerste en tweede lid is voor mobiele ontvangst vastgesteld op een veldsterkte van 60 dBµV/m en de demografische verzorging voor binnenontvangst op een veldsterkte van 66 dBµV/m op 10 meter hoogte voor 50% van de tijd en plaats en bij een referentiefrequentie van 200 MHz. Indien een andere centrumfrequentie wordt gebruikt, wordt de voorgeschreven veldsterkte aangepast conform annex 3.5 van GE06.


Klik hier voor de dekking/ontvangstkaart.
De kaart geeft de theoretische verzorging weer. De verzorging is berekend met het ITU-R P.1546 propagatiemodel op 10 meter hoogte binnenhuisverzorging (portable indoor), waarbij groen gekleurde delen (>=66 dBμV/m) de binnenhuisdekking is en de blauw/paars gekleurde delen (>=60 dBμV/m) de dekking buitenshuis betreft. De wit gekleurde delen binnen de allotments betekenen niet dat daar binnenshuis geen verzorging is. Wel is de ontvangst daar waarschijnlijk lastiger. Ook buitenshuis auto) is de kans daar groter dat het signaal wordt onderbroken.
 
Service naam (lang) Service naam (kort) Service ID Bitrate (kbps) Protectie level Slideshow e/o logo
Arrow C R Arrow CR 80D9 64 EEP 3-A Ja
DECIBEL DECIBEL 86F0 64 EEP 3-A Ja
L1 Radio L1 Radio 841D 64 EEP 3-A Ja
Omroep Brabant Brabant 831C 64 EEP 3-A Ja

Qmusic limburg

Qlimburg 84C8 64 EEP 3-A Nee
Radio 10 Brabant R10 8508 96 EEP 3-A Ja
Radio Gelderland RadioGld 8415 64 EEP 3-A Ja
RADIOJND JND 8349 64 EEP 3-A Ja
RADIONL Breda NL Breda 8721 48 EEP 3-A Ja
RADIONL DenBosch NL DenB 8821 48 EEP 3-A Ja
RADIONL Eindhovn NL Ehv 8421 48 EEP 3-A Ja
RADIONL Tilburg NL Tilb 8921 48 EEP 3-A Ja
TUKKER FM TUKKER 8457 64 EEP 3-A Ja
 
Zenderlocatie Prov. kW (ERP) Pol.

NAP1

NAP2

TII code

Eys Lb 6.2 dV 190 98 7 2
Maastricht Lb 3.2 dV 81 77 7 6
Roermond Lb 5 dV 22 145 7 8
Breda NB 1 dV 3 45 7 17
De Mortel NB 7 dV 19 115 7 3
Eindhoven NB 6.7 dV 20 68 7 1
Loon op Zand NB 7.2 dV 12 122 7 5
Megen NB 3.5 dV 7 93 7 7
Roosendaal NB 6.3 dV 5 99 7 9
Tilburg NB 2.5 dV 15 45 7 11
 
Toelichting:

Service naam (lang)
- klik op een omroep om naar de website van de betreffende omroep te gaan.
Zenderlocatie - klik op de zenderlocatie om deze in Google streetview te zien.
kW (ERP) - max. vermogen waarmee mag worden uitgezonden, deze gegevens zijn overgenomen uit informatie van Agentschap Telecom.
Prov.
= Provincie.
Pol.
= Polarisatie. d = gericht antenne systeem, V = Vertikaal
NAP1 = hoogte van de voet van de zendmast in meter N.A.P. (Normaal Amsterdams Peil)
NAP2 = effectieve hoogte van de antenne(s) in meter, deze gegevens zijn overgenomen uit informatie van Agentschap Telecom.
TII code = code welke per zender wordt meegezonden
= Zenderlocatie welke niet meer gebruikt wordt


Terug naar het DAB+ regionaal overzicht