Naam vergunninghouder: Stichting RPO en NLCO
Ensemble naam:
6B Oost-Noord NL
Ensemble ID:
8016
Kanaal:
6B (183.648 MHz)
Bereik:
 Groningen, Drenthe, Overijssel, oostelijk deel Flevoland, oostelijk deel Utrecht en Gelderland
Voor deze regio is ook kanaal 6C beschikbaar maar wanneer deze in de lucht komt is onduidelijk.

De nieuwe Stichting RPO vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een uitrolverplichting:

a. per 1 september 2015 in tenminste een gebied ter grootte van de analoge verzorgingsgebieden dan wel in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.

b.
per 1 januari 2017 in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.


De nieuwe vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een Ingebruiknameverplichting:
1. Vanaf 1 januari 2018 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 85% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 65% binnenontvangst.

2. Vanaf 1 januari 2020 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 90% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 75% binnenontvangst.

3. De geografische verzorging zoals bedoeld in het eerste en tweede lid is voor mobiele ontvangst vastgesteld op een veldsterkte van 60 dBµV/m en de demografische verzorging voor binnenontvangst op een veldsterkte van 66 dBµV/m op 10 meter hoogte voor 50% van de tijd en plaats en bij een referentiefrequentie van 200 MHz.
 
Service label Service ID PTY Short Label Codec Bitrate (kbps) Protectie level User application
Continu Noord 8331 National Music ContinuN AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow

SIMONE FM

83BE Pop Music SIMONEFM AAC+ 96 EEP 3-A MOT Slideshow
Omrop Fryslan 8411 Varied Fryslan AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
Radio Noord  8412 News Noord AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
Radio Drenthe 8413 Current Affairs Drenthe AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
RTV Oost 8414 Current Affairs RTV Oost AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow

Radio Gelderland

8415 Varied RadioGld AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow

Radio M Utrecht

8416 Current Affairs Radio M AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
Omroep Flevoland 8417 Current Affairs Fleoland AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
RADIONL Apeldrn 8421 Pop Music NL Apeld AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
Grunn FM 8436 Pop Music Grunn FM AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow

SIMONE OLDIES

84BE Pop Music SIMONE AAC+ 32 EEP 3-A MOT Slideshow
Joy Radio 8563 Pop Music JoyRadio AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
RADIONL Twente 8821 Pop Music NL Twent AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
RADIONL Groningn 8921 Pop Music NL Gr AAC+ 64 EEP 3-A MOT Slideshow
 
Zenderlocatie² Prov. kW (ERP)º Pol.

Coördinaten

NAP1

NAP2

TII code

Foto³
Hoogersmilde Dr 3.5 dV 06e24/52n54 16 253 6 8 1 2 3
Lelystad Fl 20 dV 05e26/52n32 1 130 6 5

1 2 3 4 5

Schiermonnikoog Fr 2.5 dV 06e09/53n28 7 50 6 7 1 2 3
Arnhem Gld 10 dV 05e53/51n59 41 130 6 1 1 2 3
Doetinchem Gld 5 dV 06e15/51n59 11 75 6 2

1 2 3

Hoogezand Gr 25 dV 06e45/53n08 0 82 6 4 1 2 3 4 5
Hengelo Ov 3.5 dV 06e46/52n17 14 112 6 3 1 2 3
Markelo Ov 8.5 dV 06e26/52n14 15 138 6 6 1 2
Zwolle Ov 12.6 dV 06e09/52n29 7 130 6 9

1 2 3

 

Toelichting:

º = klik op een vermogen om het gecoördineerd antennediagram per zenderlocatie te zien a.h.v. de verleende vergunning door het AT.
² = klik op een zenderlocatie om deze in Google Earth of Google Maps te zien.
³ = klik op een foto om de zendmast en/of antenne(s) per zendlocatie te zien.
Pol. = Polarisatie d = gericht antenne systeem

 

V = Vertikaal
Prov. = Provincie Dr = Drenthe Gr = Groningen Ov = Overijssel
Fl = Flevoland Lb = Limburg Ut = Utrecht
Fr = Friesland NB = Noord Brabant ZH = Zuid Holland
Gld = Gelderland NH = Noord Holland Zld = Zeeland
NAP1 = hoogte van de voet van de zendmast in meter N.A.P. (Normaal Amsterdams Peil) NAP2 = effectieve hoogte van de antenne(s) in meter
 
  = Geplande zender en/of gecoördineerde frequentie  = Nieuwe foto van zendmast en/of antenne(s) systeem


Alle ERP vermogens en antenne hoogtes zijn overgenomen uit informatie van Agentschap Telecom.

Terug naar het DAB+ regionaal overzicht