Overzicht van alle legale T-DAB+ zenders op kanaal 6B
 
Naam vergunninghouder: Stichting RPO en NLCO
Ensemble naam:
6B Oost-Noord NL
Ensemble ID:
8016
Kanaal:
6B (183.648 MHz)
Bereik:
 Groningen, Drenthe, Overijssel, oostelijk deel Flevoland, oostelijk deel Utrecht en Gelderland
Voor deze regio is ook kanaal 6C beschikbaar maar wanneer deze in de lucht komt is onduidelijk.

De nieuwe Stichting RPO vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een uitrolverplichting:

a. per 1 september 2015 in tenminste een gebied ter grootte van de analoge verzorgingsgebieden dan wel in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.

b.
per 1 januari 2017 in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.


De nieuwe vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een Ingebruiknameverplichting:
1. Vanaf 1 januari 2018 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 85% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 65% binnenontvangst.

2. Vanaf 1 januari 2020 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 90% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 75% binnenontvangst.

3. De geografische verzorging zoals bedoeld in het eerste en tweede lid is voor mobiele ontvangst vastgesteld op een veldsterkte van 60 dBµV/m en de demografische verzorging voor binnenontvangst op een veldsterkte van 66 dBµV/m op 10 meter hoogte voor 50% van de tijd en plaats en bij een referentiefrequentie van 200 MHz.
 
Service naam (lang) Service naam (kort) Service ID Bitrate (kbps) Protectie level Slideshow e/o logo
Arrow C R Arrow C R 80D9 64 EEP 3-A Ja
Grunn FM Grunn FM 8436 48 EEP 3-A Ja
Joy Radio JoyRadio 8563 64 EEP 3-A Ja
Omroep Flevoland Flevoland 8417 64 EEP 3-A Ja
Omrop Fryslan Fryslan 8411 64 EEP 3-A Ja
Radio Continu 1 Continu1 8331 64 EEP 3-A Ja
Radio Continu 3 Continu3 8631 64 EEP 3-A Ja
Radio Drenthe Drenthe 8413 64 EEP 3-A Ja

Radio Gelderland

RadioGld 8415 64 EEP 3-A Ja

Radio M Utrecht

Radio M 8416 64 EEP 3-A Ja
Radio Noord  Noord 8412 64 EEP 3-A Ja
RADIONL Apeldrn NL Apeld 8421 48 EEP 3-A Ja
RADIONL Groningn NL Gr 8921 48 EEP 3-A Ja
RADIONL Twente NL Twent 8821 48 EEP 3-A Ja
RTV Oost RTV Oost 8414 64 EEP 3-A Ja

SIMONE FM

SIMONEFM 83BE 80 EEP 3-A Ja

SIMONE OLDIES

SIMONE 84BE 48 EEP 3-A Ja
Team FM Team FM 8048 64 EEP 3-A Ja
TUKKER FM TUKKER 8457 48 EEP 3-A Ja
 
Zenderlocatie Prov. kW (ERP) Pol.

NAP1

NAP2

TII code

Hoogersmilde Dr 3.5 dV 12 253 6 8
Lelystad Fl 20 dV 2 130 6 5
Schiermonnikoog Fr 2.5 dV 7 50 6 7
Arnhem Gld 10 dV 41 130 6 1
Doetinchem Gld 5 dV 11 75 6 2
Hoogezand Gr 25 dV 2 82 6 4
Hengelo Ov 3.5 dV 15 112 6 3
Markelo Ov 8.5 dV 12 138 6 6
Zwolle Ov 12.6 dV 1 130 6.9
 
Toelichting:

Service naam (lang)
- klik op een omroep om naar de website van de betreffende omroep te gaan.
Zenderlocatie - klik op de zenderlocatie om deze in Google streetview te zien.
kW (ERP) - max. vermogen waarmee mag worden uitgezonden, deze gegevens zijn overgenomen uit informatie van Agentschap Telecom.
Prov.
= Provincie.
Pol.
= Polarisatie. d = gericht antenne systeem, V = Vertikaal
NAP1 = hoogte van de voet van de zendmast in meter N.A.P. (Normaal Amsterdams Peil)
NAP2 = effectieve hoogte van de antenne(s) in meter, deze gegevens zijn overgenomen uit informatie van Agentschap Telecom.
TII code = code welke per zender wordt meegezonden


Terug naar het DAB+ regionaal overzicht