Overzicht van alle legale T-DAB+ zenders op kanaal 5B
 

Vergunninghouders: Dutch Media Investments B.V., Stichting Radika, Stichting Haagse Media, Commerciële Radio Zuid Nederland B.V., Stichting Karmavadische Sanatan Dharm Maha Sabha Nederland, Stichting Regionale Omroep West, Stichting Regionale Omroep Rotterdam-Rijnmond en Omgeving, Stichting Omroep Zeeland
Ensemble naam:
5B Z-H/Zeeland
Ensemble ID:
805B
Kanaal:
5B
Bereik:
 Zuid-Holland en Zeeland

De nieuwe Stichting RPO
vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een uitrolverplichting:

a. per 1 september 2015 in tenminste een gebied ter grootte van de analoge verzorgingsgebieden dan wel in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.

b. per 1 januari 2017 in tenminste 80% van het allotment (geografische verzorging) het programmakanaal, bedoeld in artikel 2, vierde lid, te ontvangen is met minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’, zoals bepaald in het achtste lid.

De nieuwe
vergunning ging in op 16 juni 2017 en loopt t/m 31 augustus 2022 en er geldt een Ingebruiknameverplichting:
1. Vanaf 1 januari 2018 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 85% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 65% binnenontvangst.

2. Vanaf 1 januari 2020 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 90% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 75% binnenontvangst.

3. De geografische verzorging zoals bedoeld in het eerste en tweede lid is voor mobiele ontvangst vastgesteld op een veldsterkte van 60 dBµV/m en de demografische verzorging voor binnenontvangst op een veldsterkte van 66 dBµV/m op 10 meter hoogte voor 50% van de tijd en plaats en bij een referentiefrequentie van 200 MHz. Indien een andere centrumfrequentie wordt gebruikt, wordt de voorgeschreven veldsterkte aangepast conform annex 3.5 van GE06.


Klik hier voor de dekking/ontvangstkaart.
De kaart geeft de theoretische verzorging weer. De verzorging is berekend met het ITU-R P.1546 propagatiemodel op 10 meter hoogte binnenhuisverzorging (portable indoor), waarbij groen gekleurde delen (>=66 dBμV/m) de binnenhuisdekking is en de blauw/paars gekleurde delen (>=60 dBμV/m) de dekking buitenshuis betreft. De wit gekleurde delen binnen de allotments betekenen niet dat daar binnenshuis geen verzorging is. Wel is de ontvangst daar waarschijnlijk lastiger. Ook buitenshuis auto) is de kans daar groter dat het signaal wordt onderbroken.
 
Service naam (lang) Service ID Bitrate (kbps) Protectie level Slideshow e/o logo

Amor FM

845A 64 EEP 3-B Nee
DECIBEL NH   86F0 64 EEP 3-B Ja
DECIBEL ZH 87F0 64 EEP 3-B Ja
NH Radio 8418 96 EEP 3-A Ja
 Omroep Brabant  831C  64  EEP 3-A  Ja
Omroep Flevoland 8417 64 EEP 3-A Ja
Omroep West 8419 96 EEP 3-A Ja
 Omroep Zeeland  841B  96  EEP 3-A  Ja
Qmusic non-stop / Q XMAS 83B5 64 EEP 3-B Nee
Radio Gelderland 8415 64 EEP 3-A Ja

Radio M Utrecht

8416 64 EEP 3-A Ja
Radio Rijnmond 841A 64 EEP 3-A Ja
RADIONL NoordHol 8521 64 EEP 3-B Ja
RADIONL Utrecht 8821 64 EEP 3-B Ja
 RADIONL Zeeland  8421  64  EEP 3-B  Ja
RADIONL Zuid Hol 8621 64 EEP 3-B Ja
TUKKER FM 8457 64 EEP 3-B Ja

Ujala Radio

82FF 64 EEP 3-B Nee
VAHON RADIO! 8985 64 EEP 3-B Nee

Wild FM Hitradio

86EF 64 EEP 3-B Ja
 
Zenderlocatie Prov. kW (ERP) Pol.

NAP1

NAP2

TII code

Roosendaal - Melis Stokelaan - gepland 17/8 NB 40 dV 5 100 45 ?
Alphen a/d Rijn - Energieweg ZH - dV 0 120 45 ?
Den Haag - Louise Henriettestraat ZH 3 dV 1 117 45 7
Rotterdam - Anthony Fokkerweg ZH 5 dV 4 167 45 1
Biervliet - Driewegenweg Zld - dV 4 55 45 17
Goes - Cornelisweg Zld 12 dV 1 125 45 5
Westdorpe - Verkavelingsweg Zld 10 dV 2 80 45 4
 
Toelichting:

Service naam (lang)
- klik op een omroep om naar de website van de betreffende omroep te gaan.
Zenderlocatie - klik op de zenderlocatie om deze in Google streetview te zien.
kW (ERP) - max. vermogen waarmee mag worden uitgezonden, deze gegevens zijn overgenomen uit informatie van Agentschap Telecom.
Prov.
= Provincie.
Pol.
= Polarisatie. d = gericht antenne systeem, V = Vertikaal
NAP1 = hoogte van de voet van de zendmast in meter N.A.P. (Normaal Amsterdams Peil)
NAP2 = effectieve hoogte van de antenne(s) in meter, deze gegevens zijn overgenomen uit informatie van Agentschap Telecom.
TII code = code welke per zender wordt meegezonden
= Zenderlocatie welke nog niet in gebruik genomen is


Terug naar het DAB+ regionaal overzicht